رفع جزئی

با سلام

بابت اختلال پیش آمده از کلیه دوستان و همکاران محترم عزر خواهی مینماییم

اختلال جزئی پیش آمده بود که با همکاری دوستان رفع شد

با تشکر از صبر و شکیبایی شما