چرا Lordbux ؟

  • سرعت و امنیت بسیار بالا
  • پشتیبانی قوی و 24 ساعته
  • سقف پرداخت 10 هزار تومان
  • تسویه حساب مرتب و به موقـع
  • آمار دقیق و حرفه ای از بازدیدها و درآمد
  • پرداخت تا 10 درصد از درآمد زیر مجمـوعـه
  • پرداخت تا سقف 60 ریال به کاربـران عـادی
  • بیش از ده ها بنر حرفه ای جهت زیر مجموعه گیری
  • پرداخت تا سقف 90 ریال به ازای هر IP به کاربران ویـژه
  • کنترل پنل شفاف و ارائه آمار لحظه به لحظه از تمامی فعالیت ها

 

ثبت نام